Notification


Sr. No.Display Date Title
1 11/08/2022 ऑनलाईन नोंदणी शुल्क भरण्यासाठी मुदत वाढ देणेबाबत
2 15/07/2022 अर्हताप्राप्त़ ॲक्यूपंक्च़र व्य़वसायींची नोंदणीबाबत शुल्क़ भरण्यास मुदतवाढ
3 14/06/2022 Quotation for Laptop& Computer
4 06/06/2022 Online payment of Registration fee for Eligibility Qualified Professionals
5 06/06/2022 महाराष्ट्र ॲक्यूपंक्च़र परिषदेने राबविलेल्या अर्हता पडताळणी पात्र व्यावसायिकांनी नोंदणी शुल्क़ रू. 7,000/- ऑनलाईन अदा करण्याबाबत.
6 22/05/2022 Extension for Online Registration Application to Eligibility Test Candidates
7 21/05/2022 पात्रता चाचणी व्य़वसायींच्या अर्हता पडताळणी बाबत सुचना /Notice for eligibility test qualified candidates for verification of qualification
8 20/05/2022 पात्रता चाचणी व्य़वसायींच्या अर्हता पडताळणी बाबत सुचना /Notice for eligibility test qualified candidates for verification of qualification
9 02/05/2022 पात्रता परिक्षा उत्तीर्ण व्य़वसायींच्या अर्हतेची पडताळणी Verification of Qualification of Eligibility Test Passed Candidates
10 30/04/2022 Extension for submission of online registration application
11 05/04/2022 Quotation for Supply of material..
12 31/03/2022 Quotation for supply of stationery items
13 21/03/2022 Instructions To Registered Medical Practitioners for Verification of Qualification on 24th & 25th March 2022
14 11/03/2022 Notification for Verification of Qualification of RMPs
15 09/03/2022 Online Registration Application for Eligibility Test Candidates
16 16/01/2022 Final Extension to submit online registration form for registered medical practitioners & Physiotherapist / Occupational therapist
17 16/01/2022 नोंदणीकृत वैद्यक व्य़वसायी व भौतिकोपचार व व्य़वसायोपचार तज्ञांसाठी नोंदणी अर्ज भरण्यास अंतिम मुदतवाढ
18 12/01/2022 Quotation for appointment of Empanelment of Advocates
19 12/01/2022 Revised Quotation for appointment of Internal Auditor.
20 15/12/2021 Extension for filling up Online Registration form for RMP & OTPTs
21 14/12/2021 नोंदणीकृत वैद्यक व्य़वसायी व भौतिकोपचार व व्य़वसायोपचार तज्ञांसाठी नोंदणी अर्ज भरण्यास मुदतवाढ
22 22/11/2021 How to fill Online Registration Application
23 17/11/2021 MCA प्रमाणपत्र छपाई.
24 17/11/2021 Quotation for appointment of Internal Auditor
25 16/11/2021 Online Application for registration to Registered Medical Practitioners and OT/PTs.
26 16/11/2021 नोंदणीकृत वैद्यक व्य़वसायी व भौतिकोपचार व व्य़वसायोपचार तज्ञांसाठी नोंदणी अर्ज
27 01/11/2021 पात्रता परिक्षा व सर्टिफिकेट कोर्स शुल्क़ भरणे बाबत
28 11/10/2021 LIST OF ABSENT CANDIDATES
29 11/10/2021 LIST OF FAILED CANDIDATES
30 11/10/2021 LIST OF PASS CANDIDATES
31 11/10/2021 NOTICE REGARDING RESULT OF ELIGIBILITY TEST
32 11/10/2021 NOTIFICATION REGARDING RESULT OF ELIGIBILITY TEST
33 11/10/2021 ऑनाईन पात्रता परीक्षे संदर्भात सुचना
34 05/10/2021 NOTICE REGARDING FOR ELIGIBILITY TEST
35 02/10/2021 Answer Key to Question set-3
36 02/10/2021 Notice regarding mock-test to Eligibility Test candidates
37 01/10/2021 IMPORTANT NOTICE FOR ELIGIBILITY TEST CANDIDATES
38 29/09/2021 Answer Key to Question set-4
39 29/09/2021 Answer Key to Question set-5
40 27/09/2021 Answer key to question set 2 section 1
41 27/09/2021 Answer key to question set 2 section 2
42 27/09/2021 Eligibility Test - Questions For Practice-Set 5
43 26/09/2021 Eligibility Test - Questions For Practice-Set 4
44 25/09/2021 Answer Key to Question set-1
45 24/09/2021 Eligibility Test - Questions For Practice-Set 3
46 23/09/2021 Eligibility Test - Questions For Practice-Set 2 Part 1
47 20/09/2021 Eligibility Test - Questions For Practice-Set 2 Part 2
48 19/09/2021 Provisional List of Candidates for Eligibility Test
49 17/09/2021 Eligibility Test Practice Of Questions Set One.
Note : Answer key will be displayed on 25th September 2021
50 01/09/2021 Important Notification Regarding Eligibility Test
51 30/08/2021 Result: Online Certificate Course for Registered Medical Practitioner's LIST OF ABSENT CANDIDATES
52 30/08/2021 Result: Online Certificate Course for Registered Medical Practitioner's LIST OF FAILED CANDIDATES
53 30/08/2021 Result: Online Certificate Course for Registered Medical Practitioner's LIST OF SUCCESSFUL CANDIDATES
54 29/08/2021 Announcement of Eligibility Test
55 28/08/2021 Online Certificate Course Start
56 28/08/2021 Advertisement/जाहिरात
57 28/08/2021 Council Registration
58 28/08/2021 Extension date of registration for document verification of Acupuncture Practitioners
59 28/08/2021 Extension date of registration for document verification of Acupuncture Practitioners
60 28/08/2021 Notice About Eligibility Test
61 28/08/2021 Public Notice
62 28/08/2021 Registration process begins soon
63 28/08/2021 Syallbus for eligibility Test
64 28/08/2021 ऑनलाईन सर्टिफिकेट कोर्स सुरु
65 28/08/2021 जाहिर सुचना / Important Notice
66 28/08/2021 नोंदणीकरण प्रक्रियेस लवकरच सुरुवात
67 28/08/2021 नोंदणीकरण प्रक्रियेस लवकरच सुरुवात
68 28/08/2021 पात्रता परीक्षेबाबत जाहीर सुचना
69 28/08/2021 सुचना / ऑनलाईन पडताळणी / मुदतवाढ
70 28/08/2021 सुचना / ऑनलाईन पडताळणी / मुदतवाढ
71 10/08/2021 ऑनलाइन सर्टिफिकेट पूर्ण करण्यासाठी मुदतवाढ
72 01/08/2021 Extension for completion of online Certificate Course for Registered Medical Practitioners & Occupational Therapists/Physiotherapists
73 01/08/2021 Extension for completion of online Certificate Course for Registered Medical Practitioners & Occupational Therapists/Physiotherapists
74   NOTICR FOR ACUPUNCTURE INDIVIDUAL,INSTITUTIONS
75   पात्रता परीक्षेस बसणाऱ्या व्यवसायांसाठी महत्त्वाची सूचना