202,2nd floor Administrative/Superintendent Bldg Cama and Albless Hospital, Mahapalika Marg Mumbai - 400001
Notification


Sr. No.Display Date Title
1 26/09/2023 ॲक्यूपंक्च़र व्य़वसायींना आंतररूग्ण् खाटा वापरण्याकरीता महाराष्ट्र शुश्रुषा अधिनियमानुसार परवानगीबाबत
2 11/09/2023 मागणीपत्र
3 03/08/2023 Lists of Provisional Approved Teachers Acupuncture
4 20/07/2023 Submission of Online Registration Application-Last extension
5 30/06/2023 ॲक्युपंक्चर अभ्यासक्रम सुरु करण्यासाठी प्रस्ताव सादर केलेल्या संस्थानी छाननी शुल्क भरण्याबाबत.
6 24/05/2023 मान्य़ताप्राप्त़ ॲक्यूपंक्च़र अध्यापकांची तात्पुरती यादी
7 31/03/2023 PUBLIC NOTICE FROM UGC
8 01/02/2023 शैक्षणिक वर्ष 2023-24 करीता ॲक्यूपंक्च़र पदविका अभ्यासक्रम सुरू करण्यासाठी पात्र संस्थांकडून प्रस्ताव मागविणेबाबत...
9 23/01/2023 CIRCULAR
10 10/01/2023 MSR
11 10/01/2023 SYLLABUS
12 10/01/2023 ॲक्युपंक्च़र चिकित्सा पद्धती विषय अध्यापनासाठी राज्यातील नोंदणीकृत वैद्यक व्यवसायी आणि ॲक्युपंक्च़रीस्ट़ यांच्या कडुन अर्ज मागविण्यात बाबत
13 22/12/2022 पात्रता परिक्षा व सर्टीफीकेट कोर्स मध्ये उत्तीर्ण झालेल्या उर्वरीत ॲक्युपंक्च़र व्य़वसायींच्या अहर्तेची पडताळणी./ Qualification Verification of remai
14 20/10/2022 Issue of Registration Certificates/ नोंदणी प्रमाणपत्र वितरीत करणे बाबत.
15 15/10/2022 नोंदणीसाठी ऑनलाईन शुल्क़ भरण्यासाठी अंतिम मुदतवाढ
16 30/08/2022 नोंदणीसाठी ऑनलाईन शुल्क़ भरण्यासाठी अंतिम मुदतवाढ
17 11/08/2022 ऑनलाईन नोंदणी शुल्क भरण्यासाठी मुदत वाढ देणेबाबत
18 15/07/2022 अर्हताप्राप्त़ ॲक्यूपंक्च़र व्य़वसायींची नोंदणीबाबत शुल्क़ भरण्यास मुदतवाढ
19 14/06/2022 Quotation for Laptop& Computer
20 06/06/2022 Online payment of Registration fee for Eligibility Qualified Professionals
21 06/06/2022 महाराष्ट्र ॲक्यूपंक्च़र परिषदेने राबविलेल्या अर्हता पडताळणी पात्र व्यावसायिकांनी नोंदणी शुल्क़ रू. 7,000/- ऑनलाईन अदा करण्याबाबत.
22 22/05/2022 Extension for Online Registration Application to Eligibility Test Candidates
23 21/05/2022 पात्रता चाचणी व्य़वसायींच्या अर्हता पडताळणी बाबत सुचना /Notice for eligibility test qualified candidates for verification of qualification
24 20/05/2022 पात्रता चाचणी व्य़वसायींच्या अर्हता पडताळणी बाबत सुचना /Notice for eligibility test qualified candidates for verification of qualification
25 02/05/2022 पात्रता परिक्षा उत्तीर्ण व्य़वसायींच्या अर्हतेची पडताळणी Verification of Qualification of Eligibility Test Passed Candidates
26 30/04/2022 Extension for submission of online registration application
27 05/04/2022 Quotation for Supply of material..
28 31/03/2022 Quotation for supply of stationery items
29 21/03/2022 Instructions To Registered Medical Practitioners for Verification of Qualification on 24th & 25th March 2022
30 11/03/2022 Notification for Verification of Qualification of RMPs
31 09/03/2022 Online Registration Application for Eligibility Test Candidates
32 16/01/2022 Final Extension to submit online registration form for registered medical practitioners & Physiotherapist / Occupational therapist
33 16/01/2022 नोंदणीकृत वैद्यक व्य़वसायी व भौतिकोपचार व व्य़वसायोपचार तज्ञांसाठी नोंदणी अर्ज भरण्यास अंतिम मुदतवाढ
34 12/01/2022 Quotation for appointment of Empanelment of Advocates
35 12/01/2022 Revised Quotation for appointment of Internal Auditor.
36 15/12/2021 Extension for filling up Online Registration form for RMP & OTPTs
37 14/12/2021 नोंदणीकृत वैद्यक व्य़वसायी व भौतिकोपचार व व्य़वसायोपचार तज्ञांसाठी नोंदणी अर्ज भरण्यास मुदतवाढ
38 22/11/2021 How to fill Online Registration Application
39 17/11/2021 MCA प्रमाणपत्र छपाई.
40 17/11/2021 Quotation for appointment of Internal Auditor
41 16/11/2021 Online Application for registration to Registered Medical Practitioners and OT/PTs.
42 16/11/2021 नोंदणीकृत वैद्यक व्य़वसायी व भौतिकोपचार व व्य़वसायोपचार तज्ञांसाठी नोंदणी अर्ज
43 01/11/2021 पात्रता परिक्षा व सर्टिफिकेट कोर्स शुल्क़ भरणे बाबत
44 11/10/2021 LIST OF ABSENT CANDIDATES
45 11/10/2021 LIST OF FAILED CANDIDATES
46 11/10/2021 LIST OF PASS CANDIDATES
47 11/10/2021 NOTICE REGARDING RESULT OF ELIGIBILITY TEST
48 11/10/2021 NOTIFICATION REGARDING RESULT OF ELIGIBILITY TEST
49 11/10/2021 ऑनाईन पात्रता परीक्षे संदर्भात सुचना
50 05/10/2021 NOTICE REGARDING FOR ELIGIBILITY TEST
51 02/10/2021 Answer Key to Question set-3
52 02/10/2021 Notice regarding mock-test to Eligibility Test candidates
53 01/10/2021 IMPORTANT NOTICE FOR ELIGIBILITY TEST CANDIDATES
54 29/09/2021 Answer Key to Question set-4
55 29/09/2021 Answer Key to Question set-5
56 27/09/2021 Answer key to question set 2 section 1
57 27/09/2021 Answer key to question set 2 section 2
58 27/09/2021 Eligibility Test - Questions For Practice-Set 5
59 26/09/2021 Eligibility Test - Questions For Practice-Set 4
60 25/09/2021 Answer Key to Question set-1
61 24/09/2021 Eligibility Test - Questions For Practice-Set 3
62 23/09/2021 Eligibility Test - Questions For Practice-Set 2 Part 1
63 20/09/2021 Eligibility Test - Questions For Practice-Set 2 Part 2
64 19/09/2021 Provisional List of Candidates for Eligibility Test
65 17/09/2021 Eligibility Test Practice Of Questions Set One.
Note : Answer key will be displayed on 25th September 2021
66 01/09/2021 Important Notification Regarding Eligibility Test
67 30/08/2021 Result: Online Certificate Course for Registered Medical Practitioner's LIST OF ABSENT CANDIDATES
68 30/08/2021 Result: Online Certificate Course for Registered Medical Practitioner's LIST OF FAILED CANDIDATES
69 30/08/2021 Result: Online Certificate Course for Registered Medical Practitioner's LIST OF SUCCESSFUL CANDIDATES
70 29/08/2021 Announcement of Eligibility Test
71 28/08/2021 Online Certificate Course Start
72 28/08/2021 Advertisement/जाहिरात
73 28/08/2021 Council Registration
74 28/08/2021 Extension date of registration for document verification of Acupuncture Practitioners
75 28/08/2021 Extension date of registration for document verification of Acupuncture Practitioners
76 28/08/2021 Notice About Eligibility Test
77 28/08/2021 Public Notice
78 28/08/2021 Registration process begins soon
79 28/08/2021 Syallbus for eligibility Test
80 28/08/2021 ऑनलाईन सर्टिफिकेट कोर्स सुरु
81 28/08/2021 जाहिर सुचना / Important Notice
82 28/08/2021 नोंदणीकरण प्रक्रियेस लवकरच सुरुवात
83 28/08/2021 नोंदणीकरण प्रक्रियेस लवकरच सुरुवात
84 28/08/2021 पात्रता परीक्षेबाबत जाहीर सुचना
85 28/08/2021 सुचना / ऑनलाईन पडताळणी / मुदतवाढ
86 28/08/2021 सुचना / ऑनलाईन पडताळणी / मुदतवाढ
87 10/08/2021 ऑनलाइन सर्टिफिकेट पूर्ण करण्यासाठी मुदतवाढ
88 01/08/2021 Extension for completion of online Certificate Course for Registered Medical Practitioners & Occupational Therapists/Physiotherapists
89 01/08/2021 Extension for completion of online Certificate Course for Registered Medical Practitioners & Occupational Therapists/Physiotherapists
90   NOTICR FOR ACUPUNCTURE INDIVIDUAL,INSTITUTIONS
91   पात्रता परीक्षेस बसणाऱ्या व्यवसायांसाठी महत्त्वाची सूचना