Notification


Sr. No.Display Date Title
1 01/02/2023 शैक्षणिक वर्ष 2023-24 करीता ॲक्यूपंक्च़र पदविका अभ्यासक्रम सुरू करण्यासाठी पात्र संस्थांकडून प्रस्ताव मागविणेबाबत...
2 23/01/2023 CIRCULAR
3 10/01/2023 MSR
4 10/01/2023 SYLLABUS
5 10/01/2023 ॲक्युपंक्च़र चिकित्सा पद्धती विषय अध्यापनासाठी राज्यातील नोंदणीकृत वैद्यक व्यवसायी आणि ॲक्युपंक्च़रीस्ट़ यांच्या कडुन अर्ज मागविण्यात बाबत
6 22/12/2022 पात्रता परिक्षा व सर्टीफीकेट कोर्स मध्ये उत्तीर्ण झालेल्या उर्वरीत ॲक्युपंक्च़र व्य़वसायींच्या अहर्तेची पडताळणी./ Qualification Verification of remai
7 20/10/2022 Issue of Registration Certificates/ नोंदणी प्रमाणपत्र वितरीत करणे बाबत.
8 15/10/2022 नोंदणीसाठी ऑनलाईन शुल्क़ भरण्यासाठी अंतिम मुदतवाढ
9 30/08/2022 नोंदणीसाठी ऑनलाईन शुल्क़ भरण्यासाठी अंतिम मुदतवाढ
10 11/08/2022 ऑनलाईन नोंदणी शुल्क भरण्यासाठी मुदत वाढ देणेबाबत
11 15/07/2022 अर्हताप्राप्त़ ॲक्यूपंक्च़र व्य़वसायींची नोंदणीबाबत शुल्क़ भरण्यास मुदतवाढ
12 14/06/2022 Quotation for Laptop& Computer
13 06/06/2022 Online payment of Registration fee for Eligibility Qualified Professionals
14 06/06/2022 महाराष्ट्र ॲक्यूपंक्च़र परिषदेने राबविलेल्या अर्हता पडताळणी पात्र व्यावसायिकांनी नोंदणी शुल्क़ रू. 7,000/- ऑनलाईन अदा करण्याबाबत.
15 22/05/2022 Extension for Online Registration Application to Eligibility Test Candidates
16 21/05/2022 पात्रता चाचणी व्य़वसायींच्या अर्हता पडताळणी बाबत सुचना /Notice for eligibility test qualified candidates for verification of qualification
17 20/05/2022 पात्रता चाचणी व्य़वसायींच्या अर्हता पडताळणी बाबत सुचना /Notice for eligibility test qualified candidates for verification of qualification
18 02/05/2022 पात्रता परिक्षा उत्तीर्ण व्य़वसायींच्या अर्हतेची पडताळणी Verification of Qualification of Eligibility Test Passed Candidates
19 30/04/2022 Extension for submission of online registration application
20 05/04/2022 Quotation for Supply of material..
21 31/03/2022 Quotation for supply of stationery items
22 21/03/2022 Instructions To Registered Medical Practitioners for Verification of Qualification on 24th & 25th March 2022
23 11/03/2022 Notification for Verification of Qualification of RMPs
24 09/03/2022 Online Registration Application for Eligibility Test Candidates
25 16/01/2022 Final Extension to submit online registration form for registered medical practitioners & Physiotherapist / Occupational therapist
26 16/01/2022 नोंदणीकृत वैद्यक व्य़वसायी व भौतिकोपचार व व्य़वसायोपचार तज्ञांसाठी नोंदणी अर्ज भरण्यास अंतिम मुदतवाढ
27 12/01/2022 Quotation for appointment of Empanelment of Advocates
28 12/01/2022 Revised Quotation for appointment of Internal Auditor.
29 15/12/2021 Extension for filling up Online Registration form for RMP & OTPTs
30 14/12/2021 नोंदणीकृत वैद्यक व्य़वसायी व भौतिकोपचार व व्य़वसायोपचार तज्ञांसाठी नोंदणी अर्ज भरण्यास मुदतवाढ
31 22/11/2021 How to fill Online Registration Application
32 17/11/2021 MCA प्रमाणपत्र छपाई.
33 17/11/2021 Quotation for appointment of Internal Auditor
34 16/11/2021 Online Application for registration to Registered Medical Practitioners and OT/PTs.
35 16/11/2021 नोंदणीकृत वैद्यक व्य़वसायी व भौतिकोपचार व व्य़वसायोपचार तज्ञांसाठी नोंदणी अर्ज
36 01/11/2021 पात्रता परिक्षा व सर्टिफिकेट कोर्स शुल्क़ भरणे बाबत
37 11/10/2021 LIST OF ABSENT CANDIDATES
38 11/10/2021 LIST OF FAILED CANDIDATES
39 11/10/2021 LIST OF PASS CANDIDATES
40 11/10/2021 NOTICE REGARDING RESULT OF ELIGIBILITY TEST
41 11/10/2021 NOTIFICATION REGARDING RESULT OF ELIGIBILITY TEST
42 11/10/2021 ऑनाईन पात्रता परीक्षे संदर्भात सुचना
43 05/10/2021 NOTICE REGARDING FOR ELIGIBILITY TEST
44 02/10/2021 Answer Key to Question set-3
45 02/10/2021 Notice regarding mock-test to Eligibility Test candidates
46 01/10/2021 IMPORTANT NOTICE FOR ELIGIBILITY TEST CANDIDATES
47 29/09/2021 Answer Key to Question set-4
48 29/09/2021 Answer Key to Question set-5
49 27/09/2021 Answer key to question set 2 section 1
50 27/09/2021 Answer key to question set 2 section 2
51 27/09/2021 Eligibility Test - Questions For Practice-Set 5
52 26/09/2021 Eligibility Test - Questions For Practice-Set 4
53 25/09/2021 Answer Key to Question set-1
54 24/09/2021 Eligibility Test - Questions For Practice-Set 3
55 23/09/2021 Eligibility Test - Questions For Practice-Set 2 Part 1
56 20/09/2021 Eligibility Test - Questions For Practice-Set 2 Part 2
57 19/09/2021 Provisional List of Candidates for Eligibility Test
58 17/09/2021 Eligibility Test Practice Of Questions Set One.
Note : Answer key will be displayed on 25th September 2021
59 01/09/2021 Important Notification Regarding Eligibility Test
60 30/08/2021 Result: Online Certificate Course for Registered Medical Practitioner's LIST OF ABSENT CANDIDATES
61 30/08/2021 Result: Online Certificate Course for Registered Medical Practitioner's LIST OF FAILED CANDIDATES
62 30/08/2021 Result: Online Certificate Course for Registered Medical Practitioner's LIST OF SUCCESSFUL CANDIDATES
63 29/08/2021 Announcement of Eligibility Test
64 28/08/2021 Online Certificate Course Start
65 28/08/2021 Advertisement/जाहिरात
66 28/08/2021 Council Registration
67 28/08/2021 Extension date of registration for document verification of Acupuncture Practitioners
68 28/08/2021 Extension date of registration for document verification of Acupuncture Practitioners
69 28/08/2021 Notice About Eligibility Test
70 28/08/2021 Public Notice
71 28/08/2021 Registration process begins soon
72 28/08/2021 Syallbus for eligibility Test
73 28/08/2021 ऑनलाईन सर्टिफिकेट कोर्स सुरु
74 28/08/2021 जाहिर सुचना / Important Notice
75 28/08/2021 नोंदणीकरण प्रक्रियेस लवकरच सुरुवात
76 28/08/2021 नोंदणीकरण प्रक्रियेस लवकरच सुरुवात
77 28/08/2021 पात्रता परीक्षेबाबत जाहीर सुचना
78 28/08/2021 सुचना / ऑनलाईन पडताळणी / मुदतवाढ
79 28/08/2021 सुचना / ऑनलाईन पडताळणी / मुदतवाढ
80 10/08/2021 ऑनलाइन सर्टिफिकेट पूर्ण करण्यासाठी मुदतवाढ
81 01/08/2021 Extension for completion of online Certificate Course for Registered Medical Practitioners & Occupational Therapists/Physiotherapists
82 01/08/2021 Extension for completion of online Certificate Course for Registered Medical Practitioners & Occupational Therapists/Physiotherapists
83   NOTICR FOR ACUPUNCTURE INDIVIDUAL,INSTITUTIONS
84   पात्रता परीक्षेस बसणाऱ्या व्यवसायांसाठी महत्त्वाची सूचना