202,2nd floor Administrative/Superintendent Bldg Cama and Albless Hospital, Mahapalika Marg Mumbai - 400001

Notification


Sr. No.Display Date Title
1 03/02/2024 ॲक्युपंक्च़र व्य़वसायींना ॲक्युपंक्चर नोंदणी ओळखपत्र निर्गमित केले असताना न मिळाल्याबाबतच्या तक्रारीकरणा-या व्यवसायींना ओळखपत्राची सॉफ्टकॉपी देणेबाबत
2 17/01/2024 ऑनलाईन नोंदणी अर्ज (विलंब शुल्कासह) सादर करणेबाबत/Submission of online registration application with late fees.
3 01/01/2024 PAYMENT OF ONLINE REGISTRATION FEES WITH PENALTY
4 11/12/2023 मागणीपत्र
5 05/12/2023 उर्वरीत ॲक्युपंक्चर व्यवसायींचे मुळ प्रमाणपत्र पडताळणी कार्यक्रम
6 26/09/2023 ॲक्यूपंक्च़र व्य़वसायींना आंतररूग्ण् खाटा वापरण्याकरीता महाराष्ट्र शुश्रुषा अधिनियमानुसार परवानगीबाबत
7 11/09/2023 मागणीपत्र
8 03/08/2023 Lists of Provisional Approved Teachers Acupuncture
9 20/07/2023 Submission of Online Registration Application-Last extension
10 30/06/2023 ॲक्युपंक्चर अभ्यासक्रम सुरु करण्यासाठी प्रस्ताव सादर केलेल्या संस्थानी छाननी शुल्क भरण्याबाबत.
11 24/05/2023 मान्य़ताप्राप्त़ ॲक्यूपंक्च़र अध्यापकांची तात्पुरती यादी
12 31/03/2023 PUBLIC NOTICE FROM UGC
13 01/02/2023 शैक्षणिक वर्ष 2023-24 करीता ॲक्यूपंक्च़र पदविका अभ्यासक्रम सुरू करण्यासाठी पात्र संस्थांकडून प्रस्ताव मागविणेबाबत...
14 23/01/2023 CIRCULAR
15 10/01/2023 MSR
16 10/01/2023 SYLLABUS
17 10/01/2023 ॲक्युपंक्च़र चिकित्सा पद्धती विषय अध्यापनासाठी राज्यातील नोंदणीकृत वैद्यक व्यवसायी आणि ॲक्युपंक्च़रीस्ट़ यांच्या कडुन अर्ज मागविण्यात बाबत
18 22/12/2022 पात्रता परिक्षा व सर्टीफीकेट कोर्स मध्ये उत्तीर्ण झालेल्या उर्वरीत ॲक्युपंक्च़र व्य़वसायींच्या अहर्तेची पडताळणी./ Qualification Verification of remai
19 20/10/2022 Issue of Registration Certificates/ नोंदणी प्रमाणपत्र वितरीत करणे बाबत.
20 15/10/2022 नोंदणीसाठी ऑनलाईन शुल्क़ भरण्यासाठी अंतिम मुदतवाढ
21 30/08/2022 नोंदणीसाठी ऑनलाईन शुल्क़ भरण्यासाठी अंतिम मुदतवाढ
22 11/08/2022 ऑनलाईन नोंदणी शुल्क भरण्यासाठी मुदत वाढ देणेबाबत
23 15/07/2022 अर्हताप्राप्त़ ॲक्यूपंक्च़र व्य़वसायींची नोंदणीबाबत शुल्क़ भरण्यास मुदतवाढ
24 14/06/2022 Quotation for Laptop& Computer
25 06/06/2022 Online payment of Registration fee for Eligibility Qualified Professionals
26 06/06/2022 महाराष्ट्र ॲक्यूपंक्च़र परिषदेने राबविलेल्या अर्हता पडताळणी पात्र व्यावसायिकांनी नोंदणी शुल्क़ रू. 7,000/- ऑनलाईन अदा करण्याबाबत.
27 22/05/2022 Extension for Online Registration Application to Eligibility Test Candidates
28 21/05/2022 पात्रता चाचणी व्य़वसायींच्या अर्हता पडताळणी बाबत सुचना /Notice for eligibility test qualified candidates for verification of qualification
29 20/05/2022 पात्रता चाचणी व्य़वसायींच्या अर्हता पडताळणी बाबत सुचना /Notice for eligibility test qualified candidates for verification of qualification
30 02/05/2022 पात्रता परिक्षा उत्तीर्ण व्य़वसायींच्या अर्हतेची पडताळणी Verification of Qualification of Eligibility Test Passed Candidates
31 30/04/2022 Extension for submission of online registration application
32 05/04/2022 Quotation for Supply of material..
33 31/03/2022 Quotation for supply of stationery items
34 21/03/2022 Instructions To Registered Medical Practitioners for Verification of Qualification on 24th & 25th March 2022
35 11/03/2022 Notification for Verification of Qualification of RMPs
36 09/03/2022 Online Registration Application for Eligibility Test Candidates
37 16/01/2022 Final Extension to submit online registration form for registered medical practitioners & Physiotherapist / Occupational therapist
38 16/01/2022 नोंदणीकृत वैद्यक व्य़वसायी व भौतिकोपचार व व्य़वसायोपचार तज्ञांसाठी नोंदणी अर्ज भरण्यास अंतिम मुदतवाढ
39 12/01/2022 Quotation for appointment of Empanelment of Advocates
40 12/01/2022 Revised Quotation for appointment of Internal Auditor.
41 15/12/2021 Extension for filling up Online Registration form for RMP & OTPTs
42 14/12/2021 नोंदणीकृत वैद्यक व्य़वसायी व भौतिकोपचार व व्य़वसायोपचार तज्ञांसाठी नोंदणी अर्ज भरण्यास मुदतवाढ
43 22/11/2021 How to fill Online Registration Application
44 17/11/2021 MCA प्रमाणपत्र छपाई.
45 17/11/2021 Quotation for appointment of Internal Auditor
46 16/11/2021 Online Application for registration to Registered Medical Practitioners and OT/PTs.
47 16/11/2021 नोंदणीकृत वैद्यक व्य़वसायी व भौतिकोपचार व व्य़वसायोपचार तज्ञांसाठी नोंदणी अर्ज
48 01/11/2021 पात्रता परिक्षा व सर्टिफिकेट कोर्स शुल्क़ भरणे बाबत
49 11/10/2021 LIST OF ABSENT CANDIDATES
50 11/10/2021 LIST OF FAILED CANDIDATES
51 11/10/2021 LIST OF PASS CANDIDATES
52 11/10/2021 NOTICE REGARDING RESULT OF ELIGIBILITY TEST
53 11/10/2021 NOTIFICATION REGARDING RESULT OF ELIGIBILITY TEST
54 11/10/2021 ऑनाईन पात्रता परीक्षे संदर्भात सुचना
55 05/10/2021 NOTICE REGARDING FOR ELIGIBILITY TEST
56 02/10/2021 Answer Key to Question set-3
57 02/10/2021 Notice regarding mock-test to Eligibility Test candidates
58 01/10/2021 IMPORTANT NOTICE FOR ELIGIBILITY TEST CANDIDATES
59 29/09/2021 Answer Key to Question set-4
60 29/09/2021 Answer Key to Question set-5
61 27/09/2021 Answer key to question set 2 section 1
62 27/09/2021 Answer key to question set 2 section 2
63 27/09/2021 Eligibility Test - Questions For Practice-Set 5
64 26/09/2021 Eligibility Test - Questions For Practice-Set 4
65 25/09/2021 Answer Key to Question set-1
66 24/09/2021 Eligibility Test - Questions For Practice-Set 3
67 23/09/2021 Eligibility Test - Questions For Practice-Set 2 Part 1
68 20/09/2021 Eligibility Test - Questions For Practice-Set 2 Part 2
69 19/09/2021 Provisional List of Candidates for Eligibility Test
70 17/09/2021 Eligibility Test Practice Of Questions Set One.
Note : Answer key will be displayed on 25th September 2021
71 01/09/2021 Important Notification Regarding Eligibility Test
72 30/08/2021 Result: Online Certificate Course for Registered Medical Practitioner's LIST OF ABSENT CANDIDATES
73 30/08/2021 Result: Online Certificate Course for Registered Medical Practitioner's LIST OF FAILED CANDIDATES
74 30/08/2021 Result: Online Certificate Course for Registered Medical Practitioner's LIST OF SUCCESSFUL CANDIDATES
75 29/08/2021 Announcement of Eligibility Test
76 28/08/2021 Online Certificate Course Start
77 28/08/2021 Advertisement/जाहिरात
78 28/08/2021 Council Registration
79 28/08/2021 Extension date of registration for document verification of Acupuncture Practitioners
80 28/08/2021 Extension date of registration for document verification of Acupuncture Practitioners
81 28/08/2021 Notice About Eligibility Test
82 28/08/2021 Public Notice
83 28/08/2021 Registration process begins soon
84 28/08/2021 Syallbus for eligibility Test
85 28/08/2021 ऑनलाईन सर्टिफिकेट कोर्स सुरु
86 28/08/2021 जाहिर सुचना / Important Notice
87 28/08/2021 नोंदणीकरण प्रक्रियेस लवकरच सुरुवात
88 28/08/2021 नोंदणीकरण प्रक्रियेस लवकरच सुरुवात
89 28/08/2021 पात्रता परीक्षेबाबत जाहीर सुचना
90 28/08/2021 सुचना / ऑनलाईन पडताळणी / मुदतवाढ
91 28/08/2021 सुचना / ऑनलाईन पडताळणी / मुदतवाढ
92 10/08/2021 ऑनलाइन सर्टिफिकेट पूर्ण करण्यासाठी मुदतवाढ
93 01/08/2021 Extension for completion of online Certificate Course for Registered Medical Practitioners & Occupational Therapists/Physiotherapists
94 01/08/2021 Extension for completion of online Certificate Course for Registered Medical Practitioners & Occupational Therapists/Physiotherapists
95   NOTICR FOR ACUPUNCTURE INDIVIDUAL,INSTITUTIONS
96   पात्रता परीक्षेस बसणाऱ्या व्यवसायांसाठी महत्त्वाची सूचना